Oprogramowanie konfiguracyjne > APConfig PC [HiOne] > Główne okno programu >

Główne okno programu

  

 

Poniżej przedstawiono okno główne programu APConfig PC [MODBUS] wraz z opisem dostępnych funkcji.


Wybór portu szeregowego COM

Dotyczy podłączonego programatora USB, który widziany jest w systemie Windows jako wirtualny port COM

 

Wybranie prawidłowego portu COM

 

 

Wybór wersji rejestratora

Z rozwijanego menu Użytkownik wybiera wersję rejestratora HiOne zgodną z posiadanym modelem.

 

 

Wybór wersji zasilania rejestratora

Z rozwijanego menu Użytkownik wybiera wersję zasilania rejestratora HiOne zgodną z posiadanym modelem.

wersja Hi-xxxxx0B - wersja zasilania bateryjnie

wersja Hi-xxxxxCS - wersja zasilana sieciowo

 

 

Przycisk Połącz

Po ustaleniu numeru portu szeregowego oraz parametrów rejestratora, należy wybrać przycisk Połącz, aby rozpocząć komunikację z urządzeniem.

 

Restart

Po wybraniu przycisku, zostanie przeprowadzony programowy restart urządzenia (wyłączenie i ponowne włączenie).

Jest to procedura zalecana po zmianie parametrów urządzenia (zwłaszcza parametrów sieciowych).

 

Przywracanie ustawień fabrycznych

Po wybraniu przycisku, przywrócone zostaną ustawienia fabryczne rejestratora HiOne.

Ustawienia fabryczne dostępne są w zakładce Parametry konfiguracyjne.

 

Sprawdzanie adresu IP urządzenia

Jeśli rejestrator HiOne poprawnie połączył się do sieci Wi-Fi, to po wybraniu tego przycisku zwrócony zostanie aktualny adres IP oraz adres MAC urządzenia.

 

Wysłanie próbnego pakietu danych

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie poprawności konfiguracji rejestratora HiOne oraz infrastruktury sieciowej (w tym serwera). Po wybraniu przycisku, rejestrator HiOne nada próbny pakiet danych. Pakiet testowo wysłanych danych nie różni się od pakietu wysyłanego podczas standardowej pracy urządzenia.

 

Zakładki

W zależności od wybranej wersji rejestratora HiOne, do dyspozycji Użytkownika są następujące zakładki:

Zakładka Pomiary - służy do odczytywania aktualnych pomiarów z urządzenia

Zakładka Ustawienia - konfiguracja sieciowa urządzenia, tryby pracy oraz inne funkcjonalności urządzenia

Zakładka Konfiguracja MODBUS - dot. wersji Hi-M00xxCS - konfiguracja komunikacji MODBUS z urządzeniem podrzędnym

Zakładka Konfiguracja alarmów - dot. wersji Hi-M00xxCS - konfiguracja alarmów (typ, wartości progowe, zachowanie alarmów, ...)

 

Karta komunikatów

Podgląd wysyłanych/odbieranych komunikatów.

 

Odczyt parametru

Odczyt parametru z pamięci rejestratora.

 

Zapis parametru

Zapis parametru do pamięci rejestratora.