Urządzenia > DiOne >

DiOne

  

 

( 1 ) – interfejs Ethernet (Modbus TCP) służący do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym (np. PLC, HMI lub komputerem PC).

( 2 ) – interfejs bezprzewodowy (Radio 868 MHz)

 

Przetwornik z serii DiOne służy do pomiaru wybranych parametrów powietrza, takich jak: temperatura, wilgotność względna, stężenie dwutlenku węgla (CO2), lotne związki organiczne (LZO/VOC), pyłki zawieszone (PM), ciśnienie atmosferyczne (zależy od modelu). Przy użyciu programatora (CODAP-RS485) i/lub programu konfiguracyjnego (APConfigPC) Użytkownik może przeprogramować przetwornik (w tym m.in. ustawić funkcję wyświetlacza, zmienić ustawienia dot. transmisji danych, itd.).

 

Wybrane modele przetwornika posiadają dodatkowo moduł radiowy pozwalający na bezprzewodową komunikację w paśmie 868 MHz (do współpracy z przetwornikiem wymagane jest użycie odpowiedniego odbiornika radiowego, który dostępny jest w ofercie firmy). Urządzenia DiOne mogą być stosowane w systemach HVAC, systemach BMS oraz systemach monitoringu parametrów powietrza (dzięki użyciu m.in. autorskiego oprogramowania ADAPS lub IDAPS).